Kiddy soundz children's mini bongo

Goat skin
Plastic (safe)
4.25" / 5"
Share this: