Uw privacy

UW PRIVACY TELT

Verklaring Gegevensbescherming

De Verklaring Gegevensbescherming van Stagg Music biedt informatie over het verzamelen, het gebruik, het delen en de verwerking van persoonlijke gegevens door Stagg Music, gecombineerd met uw gebruik van de Stagg Music-website en de aan deze verklaring gelieerde social-mediapagina's.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is voor het laatst herzien in december 2019. Latere wijzigingen zijn nooit uitgesloten, bijvoorbeeld om de verklaring te laten voldoen aan wettelijke voorschriften of vanuit zakelijke belangen. De meest recente versie is altijd te vinden op deze website.

Net als andere websiteoperators verzamelt www.staggmusic.com niet-persoonsgeboden informatie die wordt verschaft door onder meer webbrowsers en servers, zoals de gebruikte browser, taalinstellingen, de verwijzende site en datum en tijdstip van door gebruikers opgevraagde pagina's. EMD Music verzamelt deze niet-persoonsgebonden data om beter te inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Van tijd tot tijd kan EMD Music deze niet-persoonsgebonden informatie als geheel publiceren, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een verslag over bezoekerstrends op de website.

Uw persoonlijke gegevens

Welke persoonlijke gegevens verzamelt EMD Music, en op welke momenten?

EMD Music vraagt u om bepaalde persoonlijke gegevens zodat we u de door u benodigde producten en diensten kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u onze klantenservice om hulp vraagt, als u wilt deelnemen aan door EMD Music georganiseerde evenementen of competities, of als u onze site bezoekt.

EMD Music kan u daarbij vragen om de volgende gegevens:

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om u diensten en producten te kunnen leveren

Als u de site www.staggmusic.com bezoekt, gebruikt EMD Music uw persoonlijke gegevens om u de door u gevraagde diensten of producten te kunnen leveren. Vraagt u bijvoorbeeld de klantenservice om ondersteuning of neemt u deel aan een evenement of een promotionele actie, dan kan EMD Music op basis van uw persoonlijke gegevens contact met u opnemen. Benadert u onze klantenservice met een vraag over de levering van een besteld product of uw betaling, dan kan EMD Music u op basis van de door u verstrekte gegevens verder helpen.

Om u te informeren over onze producten, diensten, evenementen en promotionele acties

Als u daarmee instemt, stuurt EMD Music u informatie en nieuws over Stagg Music-producten, evenementen en promotionele acties. U kunt uw toestemming hiervoor op elke moment intrekken.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring Gegevensbescherming vastgelegd zijn, tenzij wet- en regelgeving een andere termijn vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om EMD Music te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonlijke gegevens; (ii) een digitale kopie van uw persoonlijke gegevens (portabiliteit); (iii) uw persoonlijke gegevens te corrigeren als ze incompleet of niet correct zijn; of (iv) om uw persoonlijke gegevens te laten wissen of beperken onder bepaalde omstandigheden binnen de toepasselijke wetgeving.

Deze rechten zijn niet absoluut. In gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wilt u een kopie van uw persoonlijke gegevens inzien om enige van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, neemt u dan direct contact op met privacy@emdmusic.com.

EMD Music aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die verkregen is via links (hyperlinks) of anders, via de website of door de onmogelijkheid om de website te bezoeken. Links (hyperlinks) worden uitsluitend op de website geplaatst als verwijzing en om het gebruiksgemak van de site te vergroten. Hoewel EMD Music uiterst selectief is bij het verwijzen naar andere websites kan EMD Music niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het privacybeleid en de werking van die sites, noch voor de kwaliteit van de daar geboden diensten en/of producten. EMD Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van bedoelde websites.

PRIVACYBELEID

Als u uw gegevens deelt op de site www.staggmusic.com, zal EMD Music daar zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de directe verwerking van uw verzoeken, bestellingen, berichten of acties waaraan u via de website wilt deelnemen. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. De door u aan EMD Music verstrekte gegevens vallen onder de privacywetgeving.

GEBRUIK VAN COOKIES

Bij het bezoeken van www.staggmusic.com worden automatisch cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon geplaatst worden.

Als u op de website blijft zonder uw cookie-instellingen aan te passen gaat u akkoord met de manier waarop Stagg Music cookies gebruikt.

Cookies zijn in vier categorieën in te delen:

Cookies deactiveren en wissen

Met uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig wissen. Als u cookies vanuit uw browser wist, dan worden ze bij uw volgende bezoek aan de site opnieuw geplaatst.

GOOGLE ADWORDS VOOR REMARKETING

Https://www.staggmusic.com gebruikt remarketing services waarmee EMD Music op websites van derden (inclusief Google) gericht kan adverteren onder eerdere bezoekers van de site. Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen die een contactformulier onvolledig hebben ingevuld. Advertenties kunnen onder meer verschijnen op een Google-pagina met zoekresultaten of via een site in het Google Display Network. Derde-partijleveranciers, zoals Google, gebruiken cookies om advertenties aan te bieden die gebaseerd zijn op uw eerdere bezoeken aan websites. Vanzelfsprekend vallen ook langs deze weg verzamelde gegevens altijd onder ons privacybeleid en dat van Google.

Via de Google Ad Preferences-pagina kunt u zelf instellen hoe en of Google u advertenties kan sturen. Met uw cookie-instellingen of een speciale browserplug-in kunt u er ook voor kiezen om in het geheel geen op uw zoek- of surfgedrag gebaseerde advertenties te ontvangen.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

EMD Music mag van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen in het privacybeleid aanbrengen. Dit zal altijd om kleine wijzigingen gaan. EMD Music adviseert bezoekers deze pagina geregeld op eventuele wijzigingen te controleren. Met uw bezoek aan de site na wijzigingen in het privacybeleid geeft u aan bedoelde wijzigingen te accepteren.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

EMD Music staat open voor al uw vragen, opmerkingen en eventuele problemen betreffende ons privacybeleid en de uitvoering daarvan. U kunt zich daartoe altijd wenden tot privacy@emdmusic.com. Op ditzelfde mailadres kunt u ook terecht als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot de door ons vastgelegde persoonlijke gegevens.

De contactgegevens voor onze gegevensbeschermingsfunctionaris zijn: EMD Music S.A. - Boulevard General Wahis, 16A - 1030 Scharbeek - België of privacy@emdmusic.com.

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot het beheer of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan zal deze zo snel en efficiënt mogelijk afgehandeld worden. Vanzelfsprekend kunt u zich met een dergelijke klacht ook wenden tot de betreffende bevoegde autoriteiten in uw land of woonplaats.