Bedrijfsomstandigheden

Identiteit
De website https://www.staggmusic.com (hierna aangeduid als 'de website') valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt beheerd door EMD MUSIC S.A., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met de hoofdvestiging op het adres Boulevard General Wahis, 16A, 1030 SCHAERBEEK, België, en ingeschreven in het Brussels Handelsregister onder nummer 0428.918.855.

Wettelijke vertegenwoordiger: Baldocci, Giovanna

BTW-nummer: BE 0428.918.855

Contact: info@emdmusic.com

Host

De hosting van de website wordt verzorgd door Jaywalk, SPRL, Rue Forestière, 39, 1050 Ixelles, België.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud van de website zijn eigendom van EMD Music S.A. (hierna aangeduid als "EMD Music").

STAGG® is een geregistreerd handelsmerk van EMD Music S.A.

Privacybeleid

Voor informatie betreffende het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijzen we u naar onze Verklaring Gegevensbescherming verderop in dit document.

Aansprakelijkheidsbeperking

EMD Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van fouten of onvolkomenheden in de inhoud, een beperkte beschikbaarheid van of de transmissie van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's door de website, waarbij EMD Music al het mogelijke in het werk stelt om zulke schade te voorkomen.

Op de website kunnen links (hyperlinks) voorkomen die de bezoeker naar inhoud van andere websites verwijzen. Omdat EMD Music deze sites niet of niet volledig kan beheren, is EMD Music op generlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud op die websites. Waar het gaat om inhoud die in strijd is met nationale of internationale wetten, algemene waarden en normen of de openbare veiligheid, zal EMD Music de betreffende link per direct verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen.

EMD Music neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van onder meer (indicatief en niet-uitputtend) forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken en andere publicatiemogelijkheden waar derden gebruik van kunnen maken. Door een directe openheid naar eindgebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten toe werkt EMD Music actief mee aan het verwijderen of indien nodig blokkeren van alle inhoud die niet voldoet aan of in strijd is met nationale of internationale wetten, algemene waarden en normen, rechten van derden, of de openbare veiligheid. Bij het constateren van de aanwezigheid van zulke inhoud vragen wij u dit direct te melden op privacy@emdmusic.com.

Voor een optimale werking wordt de website voortdurend herzien en getest. Dat stelt EMD Music in principe in staat om te garanderen dat de website het hele jaar door 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar is. EMD Music kan echter niet uitsluiten dat de website tijdelijk niet beschikbaar zou kunnen zijn door softwarematige fouten, overmacht, natuurrampen, stakingen of andere oorzaken. Het is ten strengste verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van EMD Music voor commerciële doeleinden links te plaatsen op websites die toegang geven tot de website.